logo
Český badmintonový svaz

DŮLEŽITÉ: Podmínky přihlášení na mezinárodní turnaje

TMK ČBaS informuje všechny hráče, jejich trenéry a všechny ostatní potenciální účastníky mezinárodních badmintonových turnajů o podmínkách pro přihlášení na tyto turnaje. 

Podmínky přihlášení na mezinárodní turnaj BE/BWF:

a) Platná lékařská prohlídka (sportovní prohlídka s funkčním zátěžovým vyšetřením) předem zaslaná na sekretariát ČBaS (alespoň 1x ročně, doporučeně v lednu),
b) vypořádaná veškerá plnění vůči ČBaS,
c) řádně zpracovaná a včas doručená přihláška.

Přihláška obsahuje zejména:
a) název turnaje,
b) jméno a příjmení hráče, včetně jeho BWF MEMBER ID,
c) uvedení disciplíny (dvouhra mužů / DM / MS apod.),
d) v párové disciplíně určení kompletního páru,
e) ostatní informace (ubytování, zamluvení tréninkových kurtů, transport, akreditace atd.)

1. Žádost je třeba doručit nejpozději do pátku týdne předcházejícího termínu přihlášení na e-mail sekretariátu ČBaS (badminton@cuscz.cz), juniorské turnaje v kopii na Markétu Osičkovou (mar.osickova@gmail.com).

2. V případě přihlášky podporovaných členů reprezentačních výběrů nebo přihlášky na turnaje s úplnou finanční podporou ČBaS si TMK ČBaS vyhrazuje možnost změny přihlášky po předchozím oznámení (zejm. složení párových dvojic).  

3. nejpozději do pondělí bude v odpovědi na přihlašovací e-mail zasláno potvrzení o přihlášení.

4. Poplatky BE/BWF za případné pozdní odhlášení nese hráč.

Závazný příklad přihlášky:

Dobrý den,

žádám o přihlášení na All England Championships, který se koná v termínu …………..

MS: Jan Novák (ID: 12345)

WS: Eva Novotná (ID: 54321)

MD: Jan Novák – Pavel Svoboda (ID: 12121)

WD: Eva Novotná – Jana Svobodová (ID: 12312)

WD: Pavel Svoboda – Jana Svobodová

Ubytování – nepožadujeme/požadujeme, pokud ano: název hotelu, termín ubytování, jednolůžkový/dvojlůžkový pokoj, jména ubytovaných

Transport – nepožadujeme/požadujeme, pokud ano: přílet/odlet – datum, čas, číslo letu

S poděkováním,

Jan Novák 

About the author  
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading