logo
Český badmintonový svaz

Tomasz Mendrek se stal novým koordinátorem Trenérsko-metodické komise

Od začátku července byla zavedena pozice koordinátora Trenérsko-metodické komise (TMK). Tato funkce spočívá především v zajišťování provozní činnosti TMK. Novým koordinátorem TMK se stal Tomasz Mendrek, který podepsal smlouvu o výkonu funkce koordinátora na následující tři měsíce.

„Práce ve vedení TMK by se dala rozdělit na dvě části. První částí je provozní činnost, kdy denně napíšete a vyřídíte kolem stovky e-mailů a telefonátů. Komunikujete s předsedou ČBaS, dalšími členy TMK, sekretariátem, reprezentanty a dalšími členy ČBaS. Odpovídáte na dotazy, úkolujete, urgujete, zajišťujete samotný chod věcí. Druhou je potom samotná koncepční činnost, ve které byste měli přinášet nové myšlenky a uvádět je v život,“ vysvětluje Josef Rubáš, předseda TMK.

„Prakticky to znamená, že pokud se předseda vůbec chce dostat k rozvoji své komise, musí strávit několik hodin řešení každodenní agendy. Je to stejné, jako kdyby ředitel firmy během dne nejprve dělal práci sekretářky, odpoledne byl účetní, vpodvečer se účastnil jednání představenstva a teprve na závěr dne, někdy kolem půlnoci, se měl zamyslet nad strategickým rozvojem firmy, tedy nad tím nejpodstatnějším.“

Koordinátor by měl být „motorem“ TMK, výkonnou jednotkou.

Bude mít na starost vstřícnou komunikaci se členy ČBaS a vykonávání pokynů udělených předsedou TMK, se kterým bude pravidelně komunikovat další směřování TMK. V případě pověření předsedou TMK bude rovněž zastupovat TMK navenek.

„ČBaS je mimo jiné servisní organizace. A je potřeba, abychom tento servis poskytovali na co nejlepší úrovni. Rovněž je však třeba zajišťovat rozvoj. Po konzultacích s Martinem Osičkou, předsedou ČBaS, jsme toho názoru, že tento model opět posune činnost TMK směrem kupředu. Ve tříměsíčním zkušebním období budeme sledovat funkčnost této myšlenky a následně se ji pokusíme dále rozvinout.“

A dosavadní praktické zkušenosti?

„V prvním červencovém týdnu jsme spolu s Tomaszem řešili zajištění červencového kempu pro naše nejlepší singlisty, kam se jako hrajícího trenéra podařilo přivést Scotta Evanse, komunikaci s reprezentanty ohledně bonusů za první pololetí roku nebo plánování přípravy na druhý půlrok. Také připravujeme fungování pravidelných kempů na podzim v národním badmintonovém centru.“

Veškerou komunikaci s TMK směřujte nadále na e-mail tmk@czechbadminton.cz, případně Tomasze Mendreka kontaktujte na telefonu 603 851 546.

About the author  
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading