logo
Český badmintonový svaz

Zápis č. 2/2017 ze schůze VV a Správní rady ČBaS dne 25.4. 2017

Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Procházková, Pavelka, Musilová, Osička, Martinec, Dostál, Port, Drašnar, Loskotová, Janoštíková (zástupce JČ)
Hosté: Rubáš, Reichmann, Osičková
Omluveni: Knopp
 
Program:
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání VV ČBaS
2) Zprávy z jednotlivých komisí
- EK  - návrh rozpočtu na rok 2017
- TMK
- MK - BE meeting, MEJ U17, MMČR 2017 Brno, Karviná, webové stránky
- STK – řešení situace
- KR
3) Různé 

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
 
M. Osička informoval o sjednocení svazových e-mailů – v rámci komisí se v současné chvíli využívají tyto adresy:
 
Komise TMK - tmk@czechbadminton.cz
Komise MK - mk@czechbadminton.cz
Komise STK -stk@czechbadminton.cz
 
2) Zprávy z jednotlivých komisí
 
STK 
M. Osička informoval o zajištění fungování komise STK – vedením STK ČBaS pověřen do Valné Hromady Jan Kolář, administrativní činnost Hana Musilová – bude zaměstnancem ČBaS na částečný úvazek. Aktuální složení komise STK – Jan Kolář, Hana Musilová, Jiří Pavelka, Jan Tobola, Tomáš Knopp.
 
V. Dostál – výsledky baráže 1. Ligy západní a východní části nebyly nikde zveřejněny. Výsledky Jan Kolář doplní v nejbližších dnech. 
 
Proběhlo losování čísel pro družstva s právem účasti v extralize a 1. Lize - viz níže. Tím bude pro Rozpis soutěží dospělých 2017/2018 stanoveno pořadí jednotlivých zápasů:
 
Právo účasti v Extralize 2017/2018 mají družstva:
1- BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou
2- USK Plzeň
3- Sokol Radotín Meteor Praha A
4- Badminton FSpS MU A
5- TJ Montas Hradec Králové A
6- SKB Český Krumlov
7- TJ Sokol Dobruška A
8- TJ Sokol Klimkovice

Právo účasti v 1. lize západ 2017/2018 mají družstva:
1- BK TU v Liberci
2- Sokol Radotín Meteor Praha B
3- TJ Sokol Křemže
4- TJ Astra ZM Praha A
5- TJ Astra ZM Praha B
6- TJ Slovan Vesec
7- SK Prosek Praha

Právo účasti v 1. lize východ 2017/2018 mají družstva:
1- TJ Slavoj Český Těšín
2- BK Králův Dvůr
3- BK Kopřivnice
4- TJ Orlová Lutyně
5- Badminton FSpS MU B
6- TJ Sokol Polabiny Pardubice
7- TJ Sokol Dobruška B
 
Rozpis soutěží mládeže – diskuze nad Návrhem změn v systému soutěží mládeže pro sezónu 2018.
Spojení kategorie U17 a U19 – navrhováno s cílem, aby hráči nejezdili na velké množství turnajů, problém najít pořadatele na velké množství turnajů. Hráči kategorie U17 se mohou účastnit mezinárodních turnajů kategorie U17.  
Požadavek J. Pavelka – zrušit pravidlo hráč mladších 15 let nesmí hrát kategorii dospělých. M. Osičková – vstupem hráče do kategorie U17 může hrát všechny kategorie, tedy i kategorii dospělých. V době přechodu do kategorie U17 většině hráčů ještě není ani 15 let.
 
V rámci navrhovaných změn je možnost aktualizace žebříčku každý týden, tedy oblastní STK by musely zasílat výsledky vždy do středy příslušného týdne.
 
Oblasti zašlou své vyjádření k navrhovaným změnám nejpozději do 4.5.2017 na STK ČBaS a následně do 10.5.2017 bude vypracován návrh verze Rozpisu soutěží mládeže k poslednímu připomínkování.
 
V. Dostál – žádost o posunutí baráže soutěží dospělých na pozdější termín pro příští sezónu.
V. Drašnar – zažádal o možnost uspořádání semináře pro oblastní STK – návrh uspořádat po Valné Hromadě ČBaS- vzhledem k tomu, že J. Kolář se nemůže zúčastnit Valné Hromady, STK ČBaS pro tuto schůzku vypíše jiný termín a včas všechny informuje. Dále V. Drašnar prosí o lepší informovanost o změnách v rámci STK – aktuální změny umístit nejdříve jako hlavní zprávu na webu a poslat vždy na všechny zástupce oblastí či zástupce STK oblastí. STK zapracuje.
 
STK upozorňuje na blížící se termín žádostí o pořadatelství turnajů mládeže – termín 30.4.2017.
 
KR – žádné informace
 
EK
Rozpočet ČBaS 2017
 Diskuze k navrhovanému rozpočtu, na základě které došlo k úpravám rozpočtu.
 
P. Martinec – prosí o naformátování tabulek, aby byly jednotné. Dotaz příspěvky oblastem ve výši 400tis. bude vyplaceno z jakého programu? - z Programu II. talentovaná mládež - došlo k navýšení částky na základě schválené výše dotace MŠMT. Oblastem bude zaslán dodatek ke smlouvě, kde dojde k navýšení fixní částky na TM. Dále budou oblasti vyzvány k vypracování příslušných tabulek, na základě kterých dojde k rozdělení druhé části dotace na TM.
KR – co je částka 32tis. na MČR U19 ?? H. Musilová – objasní předseda KR Jan Kolář.
TMK – P. Martinec – prosba o detailnější rozpočet. M. Osička – VV předkládá Správní radě celková čísla – detailněji může každý zájemce kontaktovat TMK ČBaS a jednotlivé zodpovědné předsedy komisí. Návrh nechat rezervu 1.200tis na případné pozdější výdaje TMK či jiné komise.
 
K. Reichmann – požadavek na detailnější rozpočet TMK.
 
J. Pavelka – Coach Level One – dotaz na částku na školení – M. Osičková – rezerva v případě, že se nepodaří dle dotačních pravidel BE naplnit všechna plánovaná školení. Překlad Coach Level Two – dotaz, kdo bude překládat? M. Osičková -  překlad zajistí Martina Bernaciková.
J. Pavelka – navrhuje navýšení kapitoly příspěvku na webové stránky tak, aby došlo k rychlejšímu zpracování změn. J.Mikulka – VŘ na změny webových stránek může být vypsáno až po ukončení analýzy webových stránek. Analýza by měla být hotová nejpozději do konce června 2017.

Předložený návrh rozpočtu ČBaS 2017 byl VV a Správní radou jednohlasně schválen s následujícími úpravami:
- MK – bude odstraněna částka 225tis. z příjmů v rámci MEJ U17
- Příspěvek oblastem z Programu V navýšen na 54tis. Kč/oblast
- V rámci rozpočtu TMK ponechána rezerva 1.200tis. Kč
 
MK
Zasedání meetingu BE Praha – J. Mikulka informoval o konferenci BE a Gala večeru, včetně oslavy 50 let založení BE. Akce se zúčastnilo cca 180 delegátů ze všech evropských členských federací, dále spousta pozvaných osobností jako předseda BWF, šéf firmy Yonex, předseda Evropského olympijského výboru, předseda ČOV J. Kejval, místopředseda ČOV Filip Šuman, zástupci hlavního města Prahy. Proběhla reportáž České televize. 
Díky této akci se podařilo získat pozvání místopředsedy ČOV pana Šumana na společné jednání, které se bude týkat zapojení badmintonu mezi projekty ČOV – zapojení badmintonu do škol, sportování mládeže, veřejnosti. Jednání by mělo proběhnout v následujících 14 dnech. O výstupu budou členové VV a SR informováni.
 
Partneři ČBaS
Jako jednoho z partnerů konference BE se podařilo získat firmu Business Lease. Spolupráce bude pokračovat i při MEJ U17.
Dále probíhá jednání s firmou Isoline – nabízí podporu 6 vybraným mladých hráčům, a to ve formě pitného režimu ve výši 5000Kč/hráče. Dále nabízí na akce – 50% sleva na pitný režim, 30% sleva klubům na pitný režim. Vyhodnocení spolupráce bude ke konci roku 2017.
 
MEJ U17 Praha – proběhne ve dnech 20.-30.11.2017 ve sportovní hale Praha – Štěrboholy. J.Mikulka vyzval všechny předsedy o spolupráci se zajištěním lajnových rozhodčích starších 15 let. 
 
MMČR Karviná FS – dojednána spolupráce s Českou televizí pro přenos streamů z každého dne turnaje. Kvalita streamů byla vyzkoušena při extraligovém utkání v Českém Krumlově a ohlas byl velmi pozitivní. Na základě poznatků bychom rádi se zástupci extraligových týmů vytvořili „manuál extraligových zápasů“ – vizuál haly, kvalita internetového připojení, kvalita přenosového signálu, komentář zápasů,…Jedna z mála možností, jak prezentovat badminton veřejnosti. 
 
MMČR Brno – stejné podmínky pro přenos streamů jako v Karviné. Zájem opětovně projevila firma Lagarde sport – stejný požadavek jako byl v roce 2016 při MMČR v Praze. 
 
Požadavek České Televize - veškerá jednání pouze se svazem. 
P. Martinec – poděkování za prezentaci streamu z Play Off. Návrh – lepší prezentace losování 1. ligy a extraligy.
M. Osička – návrh k zamyšlení, zda ponechat systém extraligy v současném formátu. Prosba o zaslání nápadů, jak změnit systém hraní Extraligy. J. Mikulka – zamyšlení nad změnou hracího dne extraligového utkání.
 
Webové stránky svazu: částka pro vývoj webových stránek (1. etapa) – analýza stránek cca 80tis. Kč. Na základě analýzy bude vypsáno výběrové řízení pro tvorbu webových stránek.
TMK
 
Složení komise TMK – Radek Votava, Markéta Osičková, Tomasz Mendrek, Tomáš Krajča, Josef Rubáš (od února)

Rozdělení činnosti: 
Vedení kategorie U19 a dospělá reprezentace – Josef Rubáš
Vedení kategorie U17 – Radek Votava, Tomasz Mendrek
Vedení Talent Teamu – Tomáš Krajča, Markéta Osičková
Vedení a příprava školení trenérů – Markéta Osičková
 
Prezentace velkých akcí: 
- Vítězství českého týmu na Nations Future Cupu
- Nejlepší umístění českého týmu na MEJ (5. místo) a nejvyšší počet čtvrtfinálových míst (5); jakkoliv zisk medaile těsně unikl
- Vytvoření vysoké finanční motivace reprezentantů na ME a MS (dle výkonnostního a výsledkového klíče rozdělení částek ve výši 300.000,- Kč) 
 
Po dvou měsících řešení aktuálních problémů (neřešených předchozí skupinou TMK; každý měsíc splněno cca 40 – 50 úkolů) až nyní TMK začíná pracovat na koncepční činnosti dle koncepce TMK. 
 
Tři hlavní cíle:
- vytvoření jednotné metodiky pro přípravu hráčů (zejm. v juniorském věku)
- příprava v cyklech zaměřených směrem k vrcholům
- postupná realizace národního badmintonového centra (NBC)   
 
Na základě vyplněného dotazníku došlo k vyhodnocení potřeb NBC:
- 98 % oslovených hráčů, trenérů a rodičů se vyslovilo pro potřebu národního centra,
- umístění v Praze (70 %),
- 65 % oslovených je připraveno se na provozu finančně podílet (zprůměrovaná částka dle všech odpovědí 500,- Kč/den). 
 
TMK zpracovala koncepci realizace NBC ve třech krocích, (přípravná fáze, zkušební fáze a fáze plného provozu).  Na základě zpracované poptávky budou oslovena sportovní centra; poptávka bude zaslána všem zástupcům oblastí a členům VV a vyvěšena na webových stránkách svazu.
 
Na jednání TMK, které proběhlo 25. 4. 2017, bylo rozděleno 13 hlavních úkolů pro nadcházející období (např. vzdělávání trenérů, metodická práce, Talent team, Badminton do škol, projekty jednotlivých velkých akcí a přípravy na tyto akce atd.); příprava a zahájení plnění, hlavní (tříletá) práce až se zvolením předsedy TMK a potvrzení správného směřování sportovního úseku na valné hromadě. 
 
Znovu zdůrazněno, že jedním z hlavních cílů je naučit hráče/trenéry/rodiče, jak hráče připravit, neobjíždět množství turnajů, ale zlepšovat kvalitu hry (velký důraz na techniku úderů a techniku pohybu po kurtu).
 
K. Reichmann – žádost o zviditelnění mezinárodních turnajů juniorů, které nejsou v kalendář BE či BWF. Úkol byl již před měsícem zadán Filipu Stádníkovi, správci webu.
 
Oblasti
VČ – V. Drašnar informoval o kontrole FÚ dotací z roku 2015, která je čeká v příštím týdnu. 
SM – podle čeho se zařazuje hráč na LODM?? K. Reichmann – podle trvalého bydliště hráče, nikoliv podle oddílu, za který hraje.
JM – informace o blížícím se LODM. Janoštíková dotaz – podle čeho se budou hráči nasazovat?? K. Reichmann – po konzultaci s J. Kolářem budou všechny oblasti včas informovány.
M.Osička – na jednání ČOV byla potvrzena větší množství přenosů České Televize z LODM.
 
Různé
VH ČBaS – M. Osička apeluje na včasné zajištění dostatečného množství delegátů. Veškeré podklady pro VH budou oblastem zaslány v nejbližších dnech.
 
Projekt Grant Praha – Rozvoj mládežnického projektu v Praze – VV per rolam e-mailem dne 19.4.2017 schválil Projekt rozvoje mládežnického badmintonu v Praze pro účely získání dotace z Grantu hl. města Prahy. Projekt přílohou zápisu VV.
 
Zapsala Hana Procházková, 25. 4. 2017
About the author  
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading