logo
Český badmintonový svaz

Předpisy ČBaS

Platné předpisy Českého badmintonového svazu, z.s.
 
Stanovy ČBaS (účinné od 13. 6. 2015)
 
Volební řád valné hromady (účinný od 28. 4. 2016, aktualizováno 8. 6. 2016)
Jednací řád valné hromady (účinný od 28. 5. 2016)
 
Jednací řád VV ČBaS (účinný od 16. 10. 2014)
 
Statut komisí ČBaS (účinný od 27. 5. 2015)
 
Směrnice o registrovaných trenérech (účinná od 1. 7. 2016)
 
 
Směrnice o členství v ČBaS (účinná od 4. 12. 2013)
 
Soutěžní řád (aktualizováno 3. 6. 2014)
 
Přestupní řád (aktualizováno 3. 6. 2014)
 
Registrační řád (účinný od 1. 12. 2003)
 
Disciplinární řád (účinný od 1. 12. 2003)
 
Rozpis soutěží dospělých 2016/2017 (účinný od 1. 8. 2016, aktualizováno dne 17. 9. 2016)
Rozpis soutěží mládeže 2016 (účinný od 1. 1. 2016, aktualizováno dne 29. 4. 2016)
 
Reklamní omezení (informace k 29. 4. 2016)
 
Sazebník ČBaS (aktualizovaný ke dni 29. 1. 2014)


Návrhy předpisů

Směrnice o registrovaných hráčích
(sloučení registračního a přestupního řádu; ke schválení předloženo 3. 4. 2016)

 
Výkladová stanoviska
 
 
 
 
Legislativní rada ČBaS

JUDr. Josef Rubáš, předseda
     
Ing. Karel Plánička
      
Mgr. Jan Port

 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading