logo
Český badmintonový svaz

Valná hromada předsedu ČBaS volit nebude, zůstane jím Martin Osička

V souladu se stanovami ČBaS a volebním řádem Valné hromady byly oznámeny kandidátní listiny na nadcházející volební Valnou hromadu, která se koná 16. června v Praze na Strahově.
 
Volební řád ukládá všem kandidátům podat na sekretariát ČBaS písemný návrh nejpozději 15 dnů před konáním Valné hromady. Následně jsou kandidáti prezentováni na webových stránkách ČBaS.
 
Tento postup je v předpisech ČBaS z toho důvodu, aby se badmintonová veřejnost a především delegáti Valné hromady mohli v dostatečném předstihu seznámit s návrhy na obsazení jednotlivých orgánů a zvážit svou volbu.
 
Do kolektivních orgánů ČBaS byli navrženi tři kandidáti na obsazení legislativní rady a hned šest kandidátů na členství v dozorčí radě ČBaS.
 
Do funkce předsedy ČBaS nebyl žádný kandidát nominován a volba do tohoto orgánu na Valné hromadě tedy neproběhne. V souladu se stanovami ČBaS tak v čele svazu nadále zůstává Ing. Martin Osička se svým týmem.    

Legislativní rada ČBaS k tomu přijala výkladové stanovisko: 

Výkladové stanovisko LR ČBaS - kandidáti.  
 
Kandidáti do Legislativní rady ČBaS pro nadcházející období:
 
Navrhovatel – Josef Rubáš:
 
Ing. Karel Plánička – platný člen legislativní rady v uplynulém funkčním období a je velmi vhodným kandidátem i do období následujícího. Má dlouholeté zkušenosti s fungováním a předpisy ČBaS.
 
Mgr. Michal Böhm – má právnické vzdělání a mnohaletou praxi v oboru občanského práva
 
Mgr. Jan Port – platný člen legislativní rady v uplynulém funkčním období a je velmi vhodným kandidátem i do období následujícího. Má právnické vzdělání a mnohaletou praxi, jakož i znalost předpisů ČBaS.
Předsedou ČBaS zůstává i nadále Martin Osička. Foto: Pavel Růžička.

Kandidáti do Dozorčí rady ČBaS pro nadcházející období:
 
Navrhovatel – Romana Loskotová:
 
Ing. Zdeněk Musil – dlouholetý předseda ČBaS, platný člen ekonomické komise ČBaS v uplynulém funkčním období. Má dlouholeté zkušenosti v ekonomice, s fungováním ČBaS, předpisy ČBaS a s problematikou týkající se dotací.
 
Ing. Ondřej Lubas – má ekonomické vzdělání, má dlouholeté zkušenosti s fungováním a předpisy ČBaS.
 
JUDr. Josef Rubáš – předseda Legislativní rady a Trenérsko-metodické komise za uplynulé funkční období. Má právnické vzdělání a dlouholetou praxi, jakož i znalost fungování ČBaS a všech předpisů ČBaS.
 
Navrhovatel – Karel Reichmann:
 
Zdeněk Chumchal – aktivní v mládežnickém badmintonu, znalec předpisů, pravidel a prostředí badmintonu
 
Karel Tomek – platný člen dozorčí rady v uplynulém období, v souladu se Stanovami měl vždy konstruktivní připomínky a návrhy
 
Navrhovatel – Vít Dostál:
 
Karel Reichmann – předseda Dozorčí rady v uplynulém období, Dozorčí rada pod jeho vedením splňovala účel, pro který byla zřízena
 
Všichni kandidáti se svojí kandidaturou souhlasí.
 
Do pozice předsedy ČBaS nebyl nominován žádný kandidát.
 
 
About the author  
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading