logo
Český badmintonový svaz
Manuál trenéra BWF

Zahradní Město hostilo školení trenérů III. třídy a Coach Level One

Článek Markéty Osičkové o školení trenérů:

Ve dvou červnových víkendech 13.–14. 6. a 27.–28. 6. 2015 proběhlo školení trenérů III.třídy, které bylo vedeno podle mezinárodních požadavků BWF na získání licence trenéra Coach Level One pod vedením lektorů BWF Markéty Osičkové, Stanislava Bernacika a Tomasze Mendreka.

Od klasických „trojek“ se lišilo především v tom, že účastníci již předem dostali k nastudování text manuálu a na školení měli přijít vybaveni znalostmi obsaženými v něm. Struktura kurzu obsahuje totiž mnoho individuálních i společných úkolů ve skupinkách, trenéři musí spolupracovat v rolích trenérů či hráčů, velmi zásadní jsou prezentace částí tréninkových jednotek (rozběhání, rozcvičení, rozvíjení pohybových dovedností; vlastní vedení tréninku – především technika úderů, pohybu; závěrečné zklidnění), píší se přípravy na tréninkové jednotky včetně vlastního zhodnocení a naplánování změn do dalšího tréninku a samozřejmě nechybí závěrečný test znalostí.

Teoretická část školení trenérů III.třídy (foto: Markéta Osičková)

Přihlášení trenéři nás převážně mile překvapili svou připraveností a ti, kteří nepřišli připraveni na první víkend, si znalosti doplnili na víkend druhý, aby nezaostávali. Ve skupině jsme objevili velmi šikovné, mladé a zapálené trenéry pracující s mládeží se zájmem o praktické zkušenosti a informace, díky nimž se i ostatní dozvěděli např. o zajímavých mobilních aplikacích pro trenéry Coaches Eye nebo Sports Board.

V konečném hodnocení školitelé musí ohodnotit zodpovědnost trenérů, komunikační schopnosti, znalosti techniky, taktiky, kondiční přípravy, psychologie a životního stylu, způsob plánování, vedení a hodnocení tréninku (komunikace, ukázka, vlastní vedení tréninku včetně výběru cvičení, jejich návaznosti a adekvátnosti u různě vyspělých hráčů, organizace skupiny a schopnost nahrávání).

Účastníci školení trenérů III. třídy a Coach Level One (foto: Markéta Osičková)

Školení bylo velkou praxí pro uchazeče i zkušeností pro školitele, protože jsme si vědomi toho, že obsah i strukturu kurzu je třeba přizpůsobit našim podmínkám i konkrétní skupině trenérů, a jejich zpětné vazby jsou tím, z čeho můžeme příště vycházet. Důležitým bodem každého školení je sdílení informací a praktických zkušeností a věřím, že to se nám i tentokrát podařilo.

About the author  
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading