logo
Český badmintonový svaz

Předpisy ČBaS

Platné předpisy Českého badmintonového svazu, z.s.
 
Stanovy ČBaS (účinné od 14. 6. 2014, aktualizováno dne 13. 6. 2015 a 17. 6. 2017)
 
Volební řád valné hromady (účinný od 28. 4. 2016, aktualizováno 8. 6. 2016)
Jednací řád valné hromady (účinný od 28. 5. 2016)
 
Jednací řád VV ČBaS (účinný od 16. 10. 2014)
 
Statut komisí ČBaS (účinný od 27. 5. 2015)
 
Směrnice o registrovaných trenérech (účinná od 1. 7. 2016)
 
Směrnice o registrovaných rozhodčích (účinná od 1. 7. 2016)

Směrnice o registrovaných hráčích (účinná od 1. 1. 2017, aktualizováno 10. 5. 2017 a 27. 4. 2018)
Směrnice o členství v ČBaS (účinná od 4. 12. 2013)
 
Soutěžní řád (aktualizováno 15. 1. 2018)
  
Disciplinární řád (účinný od 1. 12. 2003)
 
Rozpis soutěží mládeže 2017 (účinný od 1. 1. 2017, aktualizováno dne 20. 1. 2017)
Rozpis soutěží mládeže 2018 (účinný od 1. 1. 2018, aktualizováno 27. 4. 2018)

Rozpis soutěží dospělých 2017/2018 (účinný od 1. 8. 2017, aktualizováno dne 18. 9. 2017 a 19. 12. 2017)
Rozpis soutěží družstev dospělých 2017/2018 (účinný od 1. 8. 2017, aktualizováno dne 18. 9. 2017)
 
Reklamní omezení (informace k 29. 4. 2016)

Statut reprezentanta (účinný od 1. 1. 2018)

Směrnice pro výběr a vedení reprezentace (účinná od 16. 5. 2018)
 
Výkladová stanoviska
 
 
Legislativní rada ČBaS

Mgr. Michal Böhm, předseda
     
Ing. Karel Plánička
      
Mgr. Jan Port

 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading