logo
Český badmintonový svaz

Průběžná zpráva o badmintonovém rozvoji a vzdělávání v roce 2017

Markéta Osičková informuje o průběžném stavu rozvoje a vzdělávání v badmintonu za uplynulou část roku 2017: 

Od začátku roku 2017 ČBaS dále pracuje na seznamování učitelů s projektem „Začni s badmintonem“.

Kurz se vyučoval jako semestrální volitelný předmět pro studenty na Fakultě tělesné výchovy a sportu, pro Ústřední školu České obce sokolské, klasické školení pro učitele z různých škol v oblasti proběhlo v Karlových Varech a další v rámci velkého projektu Prahy 10. Učitelé v našem sportu hledají pro děti především změnu a zábavu, kterou jim nabízí metodická videa Shuttle Time. Často se ptají po vybavení tělocvičen – rýsování čar a způsoby možného natažení sítě. Cílem projektu je učitele motivovat k výuce a případně vést k založení školního kroužku.


Účastníci trenérského kurzu.

Postupně se začíná tento cíl naplňovat, když vidíme, že někteří učitelé přicházejí na školení trenérů IV. třídy a případně zakládají nové kluby. Prozatím jsme v roce 2017 uspořádali 4 školení trenérů IV. třídy. Zde je cílem seznámit budoucí trenéry se vším, co je bude v práci především s mladými badmintonisty potkávat, učí se základy techniky pohybu i úderů a taktiky, tělesné přípravy, základy zdravovědy a prevence úrazů, pedagogiky  a získávají informace o tom, kde hledat podpůrné metodické materiály.

Takto vyškolení trenéři mohou prakticky asistovat a po roce praktických zkušeností se přihlásit na školení trenérů III. třídy/Coach Level One. Dle programu Coach Level One (BWF vzdělávací systém) jsou zde již kladeny větší nároky na plánování a stavbu tréninkové jednotky a praktické vedení tréninků. Hodnotí se nejen sportovní dovednosti a znalosti, ale také komunikační, organizační a pedagogické schopnosti trenérů, protože bez kvalitní zpětné vazby nemohou své svěřence posunovat vpřed. V tomto roce proběhlo jedno školení Coach Level One s mnoha nadšenými a kreativními trenéry, další bude vypsáno na podzim.


Momentka ze školení - nácvik krátkého servisu.

Věříme, že zkušenosti nabyté na školeních jsou oceněny především v klubech a v práci s mládeží. Cílem rozvoje badmintonu je získat širokou mládežnickou základnu, které se budou trenéři odborně věnovat tak, aby rozvíjeli potřebné motorické schopnosti pro badminton a vyvářeli správné návyky  a dovednosti. Z takové základny může vzejít skupina talentované mládeže s dobrými technicko - taktickými návyky s možností dalšího růstu. Čím lepší budeme mít hráče, tím lepšími musíme být i trenéry a jakékoliv sebevzdělávání trenérů je inspirativní a přínosné.

Kurz pro trenéry II. třídy čeká v letošním roce na dostatečný počet zájemců, více informací získáte u lektorské rady ČBaS na emailu: mar.osickova@gmail.com.

Markéta Osičková

About the author  
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading